Entrevista a nuestro autor Miquel Bonet i Anglarill en TV3

  • Fecha:06-02-2023
  • Fuente:TV3
  Entrevista a nuestro autor Miquel Bonet i Anglarill en TV3

  Per trobar feina i solidaritat

  Entrevista a Miquel Bonet i Anglarill, advocat, consultor i exprofessor de Comunicació de la UB. Parla de les habilitats que han de desenvolupar els joves per trobar feina, en un mon en constant transformació. I de la importáncia d'acompanyar els infants i adolescents perqué descobreixin els seus talents. El Miquel també té una vessant solidária. Es de la colla dàmics del recordat Pare Manel i col-laborar amb la fundació que va crear aquest capellá. Ha fet formació a un grup d'interns de Quatre Camins, va col-laborar amb els salesians a Costa d'Ivori i Togo, etc. També és escriptor. L'ultim llibre és "Vint sopars de dur´", del qual n'es coautor.