Guillermo Méndez González

Profesor titular de E.U. de Organización de Empresas URJC